Adatvédelmi Tájékoztató

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület – webhely: tavmunka.hetpecset.hu

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat.

Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, védelme, ez alapján készült jelen Adatvédelmi tájékoztatónk is. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető a tavmunka.hetpecset.hu webhely láblécéből, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi az Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület vagyunk. Székhelyünk: 1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. 1.emelet

Ön a következő módokon léphet velünk kapcsolatba:

postai úton és személyesen egyaránt irodánk címén 1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. 1.emelet, emailben a elnok@hetpecset.hu címen.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud velünk kapcsolatba lépni.

 

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata során
 2. A kapcsolat menüpontból indított egyszeri információkérés kapcsán
 3. Termék vásárlása esetén

További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

1. A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, termékeinket és szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a szükséges sütik a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
PHPSESSID weboldal működése lejárata: 23 nap
_cfduid weboldal működése lejárata: 29 nap
elementor weboldal működése folyamatosan megmaradó

 

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez szintén az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. A statisztikai célra használt sütik a  következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
_ga statisztikai adatgyűjtés lejárata: 2 év
_gat statisztikai adatgyűjtés lejárata: 1 nap
_gid statisztikai adatgyűjtés lejárata: 1 nap

 

A marketing célra használt sütik a  következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
_fbp marketing adatgyűjtés lejárata: 3 hónap
ads/ga-audiences marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
fr marketing adatgyűjtés lejárata: 3 hónap
tr marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége

 

 

Amennyiben további információra van szüksége kérjük, érdeklődjön cégünknél.

 

 

2. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal indított információkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Név az Ön azonosítása
E-mail cím az Önnel való kapcsolattartás
Telefonszám az Önnel való kapcsolattartás

 

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

3. Termék vásárlása esetén kezelt adatok

Az Ön által indított termék vásárlása során az Ön önkéntes hozzájárulásán, a mi jogos érdekünkön, valamint a közös üzleti kapcsolatunkon alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Vezetéknév az Ön azonosítása
Keresztnév az Ön azonosítása
E-mail cím a belépéshez szükséges
Telefonszám az Önnel való kapcsolattartás
Számlázási adatok a számlázáshoz szükséges
Szállítási adatok a szállításhoz szükséges
Bankkártya adatok Fizetés teljesítése
Bankkártya tulajdonos adatai az Ön azonosítása

 

Ezeket az adatokat az Ön rendelésének teljesítésére használjuk, termékeinkkel kapcsolatban.

Az Ön adatait a jelenleg érvényben lévő pénzügyi és számviteli szabályozások alapján 8 évig őrizzük meg.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

 

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert. Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert. Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

 

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

 

 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk gyermekek számára.

 

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – az shop@vinotiq.comemail címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

 

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

 

Kelt: 2020. november 16.

Jerabek György

titkár

 

 

 

 

 

 1. melléklet — Az igénybevett adatfeldolgozók listája, és az általuk végzett adatfeldolgozás leírása

 

Tárhelyszolgáltatás, webshop rendszer – adattárolás, szerverhoszting, rendszer szolgáltatás

Elin.hu Kft.