Dr. Dósa Imre

Budapest Bank - Adatvédelmi tisztviselő

4 Articles0 Comments

Az otthoni munkavégzés nem valamiféle titkos juttatás, hanem fontos gazdasági erőt képviselő eszközrendszer. Hatékonyságát bizonyítja, hogy számos munkakörben a rendkívüli helyzetek áthidalását is lehetővé tette. Mint minden eszközrendszer, csak gondos tervezés, figyelmes üzemeltetés mellett működhet biztonságosan. Ennek biztosítása olyan jó cél, amelyért érdemes csatlakozni a szükséges tudás forrásait feltáró, összegyűjtő kezdeményezéshez.

On-line meeting és konferencia eszközök adatbiztonsága

A HunCERT csoport előadása.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

61. § (1) A munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókatb) a távmunkavégzésre irányuló, valamintfoglalkoztatás lehetőségéről. 87. A távmunkavégzés 196. § (1) *  Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan…

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

9. § (1) A törvény hatálya – a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel – kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.(2) *  A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni…

Biztonságos home office

Az új koronavírus járvány egészségre veszélyt jelentő hatásainak mérséklése érdekében, egyre több munkáltató dönt úgy, hogy a munkatársak személyes kapcsolatainak minimalizálása érdekében otthoni munkavégzést (home office) rendel el.